Czyszczenie kostki brukowej i poziomego oznakowania drogowego

Wykonujemy oczyszczanie bruku z wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni kostki zarówno mocno związanych, jak i powierzchniowych. Czyszczenie kostki brukowej może się składać z wielu różnych działań. W zależności od potrzeb zajmujemy się usuwaniem:

  • mchów i porostów,
  • zabrudzeń pobudowlanych i poremontowych,
  • plam olejowych i ropopochodnych,
  • wykwitów solnych, wapiennych,
  • śladów po oponach samochodowych,
  • zabrudzeń substancjami bitumicznymi, asfaltu, smoły, lepiku,
  • plam z farb.

 

Oferujemy również usuwanie poziomego oznakowania drogowego z jezdni i parkingów o powierzchni asfaltowej, betonowej i z kostki brukowej. Dzięki nowoczesnej technologii maszyn SodaBlast Systems™ odbywa się to bezinwazyjnie i bez stosowania chemicznych środków i rozpuszczalników, dzięki czemu teren prac nie musi być zamknięty i wyłączony z ruchu.